•Najveća privatna tvrtka za sakupljanje komunalnog i neopasnog otpada u RH
•Oko 65 000 kućanstava, 3 000 pravnih osoba i institucija u 50 jedinica lokalne samouprave
•Sortirnice za izdvajanje i razvrstavanje korisnih materijala (papir, plastika, metali)
•Kompostana za biorazgradivi/organski otpad

EKO-FLOR PLUS d.o.o., sa sjedištem u Oroslavju, najveća je privatna tvrtka koja se bavi sakupljanjem komunalnog i neopasnog otpada u Republici Hrvatskoj kao davatelj javne usluge temeljem koncesijskih ugovora o sakupljanju komunalnog otpada, sklopljenih sa jedinicama lokalne samouprave. Od osnutka 2001. godine do danas, stalnim ulaganjima i razvojnim ciklusom, pouzdan je partner u gospodarenju otpadom na području 9 županija (Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Zagrebačke, Međimurske, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Vukovarskosrijemske, Zadarske županije).

Posjeduje vlastiti strojni i vozni park te stotinjak vozila različitih namjena, što omogućuje uspješno obavljanje svih vrsta usluga – od jednokratnih prijevoza otpada do cjelovitih rješenja u gospodarenju otpadom za gospodarske subjekte i jedinice lokalne samouprave te komunalna društva u njihovom vlasništvu.

Posjeduje sortirnice za selektivno prikupljenu plastiku i papir, a u vlastitim skladišnim prostorima prikupljeni otpad se sortira, obrađuje, kompaktira te zatim prosljeđuje na daljnju oporabu. U sustavu društva djeluje i kompostana s godišnjim kapacitetom od 27 300 tona. U sustavu EKO-FLOR PLUS d.o.o. djeluju tvrtke MULL TRANS d.o.o. (u 100% vlasništvu) i NEVKOŠ d.o.o. (u kojem EKO-FLOR PLUS ima poslovni udjel od 32%). Sustav EKO-FLOR PLUS zapošljava oko 350 djelatnika.

Sve usluge, kao i proces rada, usklađene su sa strategijama i planovima gospodarenja otpadom RH i EU.