•Najveća članica C.I.O.S. grupacije
•Vodeća hrvatska tvrtka u gospodarenju otpadom
•Dva jedinstvena postrojenja u Hrvatskoj: za obradu velikih rashladnih uređaja te usitnjavanje i separaciju materijala (šreder)
•Podružnica CE-ZA-R MB-OBRADA – jedino privatno postrojenje za mehaničko-biološku obradu neopasnog otpada u Hrvatskoj
•Podružnica CE-ZA-R LJEVAONICA – ljevaonica čelika

CE-ZA-R d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, najveća je operativna članica grupe te vodeća kompanija i iznimno važan sudionik u sektoru gospodarenja otpadom u Hrvatskoj prema brojnim kriterijima uspješnosti poslovanja i tržišnim udjelima. Glavna djelatnost Centra za reciklažu je prikupljanje, oporaba i trgovanje metalnim otpadom te ostalim otpadnim materijalima s pretežito metalnom komponentom. Nezaobilazan je i značajan strateški partner, kao i vodeći skupljač otpadnih materijala od brojnih partnera u gospodarskom sektoru, jedinicama lokalne uprave i građanstva.

Zahvaljujući 17 suvremeno opremljenih radnih jedinica/reciklažnih centara logistički povezanih cestovnim, željezničkim i brodskim prijevozom, CE-ZA-R d.o.o. osigurava nabavu značajnih količina otpada za njihovu daljnju obradu te uspješan plasman na međunarodnom tržištu u Europi i izvan EU. Na tržištu pruža usluge demontaže i sakupljanja tvorničkog i proizvodnog otpada, postrojenja, građevina i opreme te dodatno za otpadni materijal osigurava cjelovitu uslugu obrade, odnosno recikliranja.

U reciklažnom centru CE-ZA-R u Zagrebu u funkciji su i dva jedinstvena postrojenja u Hrvatskoj usklađena s najboljim raspoloživim tehnikama i referentnim dokumentima EU – postrojenje za obradu velikih rashladnih uređaja, koje omogućuje materijalnu oporabu korisnih sirovina i izdvajanja CFC spojeva (freona) u potpuno kontroliranim uvjetima, zadovoljavajući najviše standarde zaštite okoliša te postrojenje za usitnjavanje i separaciju otpada, tzv. šreder.

U Sisku djeluje podružnica CE-ZA-R LJEVAONICA – ljevaonica čelika, koja proizvodi gotove čelične odljevke za brodogradnju, strojogradnju i vagonogradnju. Metalurški postupak odvija se u elektrolučnoj peći.

U Varaždinu djeluje podružnica CE-ZA-R MB-OBRADA koja posjeduje suvremeno opremljeno postrojenje za mehaničko-biološku obradu neopasnog otpada, jedino u privatnom vlasništvu u RH, kapaciteta 95 000 tona godišnje, što čini jednu trećinu ukupnih hrvatskih kapaciteta mehaničkobiološke obrade neopasnog otpada. Proizvod koji nastaje postupkom MBO je gorivo iz otpada (SRF) koje svojim karakteristikama i kvalitetom predstavlja alternativu fosilnim gorivima.

Obrada neopasnog otpada provodi se uz najviše razine tehnološke i ekološke standarde.