C.I.O.S. GRUPACIJA
ovlaštenik za gospodarenje
posebnim kategorijama otpada:

C.I.O.S. GRUPA ovlaštenik za:
• sakupljanje otpadnih guma

CE-ZA-R ovlaštenik za:
• sakupljanje i obradu otpadnih vozila (ELV)
• sakupljanje i obradu EE otpada (velikih kućanskih uređaja)
• oporabu metalne ambalaže (FE)

CIAL ovlaštenik za:
• oporabu metalne ambalaže (AL)

METIS ovlaštenik za:
• sakupljanje otpadnih vozila (ELV)
• sakupljanje otpadnih guma i motornog ulja
• sakupljanje otpadnih baterija
• sakupljanje EE otpada (velikih kućanskih uređaja)
• sakupljanje primarne otpadne ambalaže (PET, staklo, metal, PE folija i
drugi polimerni materijali)
• sakupljanje skupne otpadne ambalaže (papira, kartona)
• sakupljanje transportne otpadne ambalaže (drvo, tekstil i ostalo)

EKO-FLOR PLUS ovlaštenik za:
• sakupljanje otpadnih guma
• sakupljanje otpadne ambalaže (papira, kartona, stakla, plastike i
višeslojne otpadne ambalaže)
• sakupljanje skupne i transportne otpadne ambalaže (drva, tekstila i
ostalog ambalažnog materijala)
• oporabu otpadne drvene ambalaže

Ovlaštenja, odnosno koncesije članicama C.I.O.S. grupacije izdalo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, temeljem kojih su sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopljeni ugovori o sakupljanju i/ili oporabi pojedinih vrsta otpada.