• Jedinstvena mehanička obrada ostatnih frakcija (post-shredding tehnologija)
• Djeluje na površini od 153 000 m2
• Značajan proizvođač goriva iz otpada u C.I.O.S. grupaciji
• Završni stupanj obrade otpadnih vozila nakon obrade u CE-ZA-R-u - doprinos ispunjenju nacionalnih ciljeva RH za ponovnu uporabu, oporabu i recikliranje

Osnovna djelatnost DEPOS d.o.o., sa sjedištem u Sisku, je mehanička obrada ostatnih frakcija koje nastaju u procesima prethodne obrade otpadnih vozila i drugih vrsta otpadnih materijala (post-shredding). Mehaničkom obradom izdvajaju se sirovine koje se koriste u novim proizvodnim procesima, odnosno materijali pogodni za daljnju materijalnu i energetsku oporabu, što uvelike pomaže u očuvanju prirodnih resursa te sprječavanju onečišćenja zraka i vode, kao i sprječavanju nastanka stakleničkih plinova uzrokovanih proizvodnjom novih proizvoda.

U procesu mehaničke obrade otpadnih frakcija, osim vrijednih sekundarnih sirovina, nastaje i gorivo iz otpada visoke energetske vrijednosti.