• Jedina talionica i ljevaonica aluminija u Hrvatskoj
• Kapacitet 6000 tona godišnje
• Ovlaštenik za oporabu metalne ambalaže (AL)
• Instalirana najbolja raspoloživa tehnologija za taljenje i lijevanje aluminijskih sekundarnih sirovina

Kapacitet talionice i ljevaonice aluminija CIAL d.o.o., sa sjedištem u Sisku, od 6 000 tona godišnje dostatan je za obradu svih količina koncesijski sakupljene metalne AL ambalaže i dijela sekundarnog aluminija sakupljenog na području RH.

U talionici je instalirana najbolja dostupna tehnologija za taljenje i lijevanje aluminijskih sekundarnih sirovina, sukladno referentnom dokumentu EU, odnosno tehnologija za taljenje aluminija i lijevanje ingota od legura standardnog kemijskog sastava prema europskim normama, što jamči maksimalnu iskoristivost sirovine i energije, uz nastajanje minimalnih količina otpada i emisija u okoliš, odnosno maksimalnu ekološku i energetsku učinkovitost.

Plasman gotovih proizvoda osiguran je u EU i zemljama u regiji.