CE-ZA-R d.o.o. najveća je operativna članica grupe te vodeća kompanija i iznimno važan sudionik u sektoru gospodarenja otpadom u Hrvatskoj po brojnim kriterijima uspješnosti poslovanja i tržišnim udjelima.
CIAL talionica i ljevaonica sekundarni aluminij najvećim dijelom prikuplja iz otpadnih transportnih sredstava (automobili, kamioni), građevinskog otpada (profili iz nosivih konstrukcija, radijatori, limovi te prozorskih profili)
DEPOS d.o.o. Sisak - jedinstvena mehanička obrada frakcija koje nastaju postupkom šrederiranja i prethodne obrade
EKO - FLOR PLUS d.o.o. najveća je privatna tvrtka za sakupljlanje komunalnog otpada; sortirnica i kompostana
METIS d.d. - pružanje cjelovite usluge u gospodarenju opasnim i neopasnim otpadom
C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo - najveća tvrtka na području recikliranja metalnog otpada u Bosni i Hercegovini
CIOS ENERGY d.o.o. - energetska oporaba otpada
CIOS SRF d.o.o. - sortiranje i odvajanje metalnih materijala