C.I.O.S. GRUPACIJA
planovi za budućnost

C.I.O.S. grupacija zalaže se i u praksi provodi odvojeno sakupljanje otpada i materijalnu oporabu te posjeduje učinkovite tehnologije za recikliranje i povećanje stope izdvajanja kvalitetnih sekundarnih sirovina iz otpada, čime se smanjuje količina odloženog otpada. Kao alternativu odlaganju i spaljivanju reciklabilnog otpada zalaže se za iskorištavanje daljnjeg potencijala materijalnih resursa i energije otpada koji se ne može reciklirati. Stoga C.I.O.S. grupacija zaokružuje sustav: proizvodi energiju iz otpada isključivo primjenom najboljih raspoloživih tehnika i dokazane energetski visokoučinkovite tehnologije (R1 formula) uz minimalni utjecaj na klimu i okoliš te ugljični otisak.