• Separator - dodatni stupanj izdvajanja metalnih sekundarnih sirovina

C.I.O.S. SRF d.o.o., sa sjedištem u Sisku, dodatno izdvaja metalne sekundarne sirovine iz ostataka već obrađenih otpadnih materijala u procesima oporabe otpada koju obavlja članica Grupe DEPOS d.o.o., s ciljem povećanja učinkovitosti obrade metalnog otpada i dobivanja veće količine sekundarnih metalnih sirovina za plasman na tržištu.