•Prvo privatno postrojenje za proizvodnju energije iz otpada
•Projekt SINERGIJA – izgradnja visokoučinkovitog kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije iz neopasnog otpada i biomase u jedinstvenom procesu
•Nositelj zahvata/investicije u tijeku: CIOS ENERGY d.o.o.
•U projektiranju primijenjene najbolje raspoložive tehnike i dokazano uspješne europske prakse, usklađene sa referentnim dokumentima EU
•Godišnji kapacitet energetskog postrojenja 146 500 tona neopasnog otpada (goriva iz otpada) i biomase
•Planirana instalirana električna snaga postrojenja 18 MW i instalirana toplinska snaga postrojenja 20 MW
•Plasman toplinske energije u centralni toplinski sustav Grada Siska, a električne energije kroz elektroenergetski sustav RH

U prostoru južne industrijske zone Sisak – jug, na svojoj lokaciji površine 100 000 m2, opremljenoj industrijskom infrastrukturom i proizvodnim halama od 12 000 m2, C.I.O.S. grupacija, sukladno važećoj građevinskoj dozvoli iz 2017. za izgradnju kogeneracijskog postrojenja i njezinim izmjenama i dopunama, rekonstrukcijom građevina i proizvodnih hala ljevaonice čelika, investira u izgradnju visokoučinkovitog kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije iz neopasnog otpada i biomase postupkom oporabe R1.

Energetsko (WtE) postrojenje, čiji su produkti električna i toplinska energija, predstavlja završnu fazu obrade nereciklabilnog otpada koji nije pogodan za daljnju materijalnu oporabu i recikliranje, ali ima energetski potencijal predobrađen u reciklažnim centrima C.I.O.S. grupacije. Količinu ulaznog materijala (goriva iz otpada) za potrebe energetskog postrojenja u cijelosti osiguravaju članice Grupacije.

Energetsko postrojenje SINERGIJA projektirano je sukladno EU direktivama i referentnim dokumentima Europske unije. Izrađivač Basic engineeringa je Montanuniversität Leoben, Austrija. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, nakon provedenog postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, u veljači 2022. izdalo je rješenje o prihvatljivosti predmetnog zahvata na okoliš.