C.I.O.S. GRUPACIJA

C.I.O.S. grupacija vodeća je u regiji, a u Hrvatskoj najveća grupacija u sektoru gospodarenja otpadom. Osnovana 1991., već više od 30 godina aktivni je sudionik gospodarenja otpadom, a o predanosti radu i njezinom fokusu na kvalitetu svjedoče mnogobrojna priznanja. C.I.O.S. grupacija posjeduje sve potrebne dozvole za rad te primjenjuje najbolje raspoložive tehnike prema načelima kružnog gospodarstva (pretvaranje otpada u resurse) u skladu s direktivama EU i referentim dokumentima Europske unije. Usklađenost poslovnih aktivnosti članica Grupacije sa zahtjevima regulative i izazovima tržišta, ispravnost i integritet proizvodnih i drugih procesa certificirani su u skladu s integriranim sustavima upravljanja prema zahtjevima međunarodnih sustava i normi. Na više od 40 lokacija, godišnje sakuplja i obrađuje više od 1 100 000 tona različitih vrsta otpada. U svojem poslovanju koristi jedinstvena postrojenja: postrojenja za usitnjavanje i separaciju materijala – šredere, predtrgač, postrojenje za obradu velikih rashladnih uređaja, MBO postrojenje, post-shredding postrojenje itd. Aktivnostima na odvojenom sakupljanju, materijalnoj oporabi i recikliranju različitih vrsta otpada, a posebno otpadnih vozila te velikih kućanskih uređaja, C.I.O.S. grupacija snažno doprinosi ispunjenju nacionalnih ciljeva i preuzetih obveza Republike Hrvatske prema Europskoj uniji.

Prikaz grupacije u .pdf dokumentu preuzmite ovdje

Vodeća grupacija u sektoru gospodarenja otpadom na području regije

100% u hrvatskom vlasništvu
Poslovanje u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini
Sve potrebne dozvole za rad
Certifikati sukladno međunarodnim normama
Primjena najboljih raspoloživih tehnologija
Aktivni sudionik gospodarenja otpadom
Višestruki dobitnici priznanja, lider u regiji na području
gospodarenja otpadom