•Tradicija dulja od 70 godina
•Članica C.I.O.S. grupacije od 1992. godine
•Sakupljanje i obrada različitih vrsta opasnog i neopasnog, metalnog i nemetalnog otpada te posebnih kategorija otpada
•Obrada otpadnih jestivih ulja, otpada iz mastolova koji sadrže jestivo ulje i masnoće •
Širok spektar usluga jedinicama lokalne samouprave, građanstvu i gospodarskim subjektima

METIS d.d. , sa sjedištem u Kukuljanovu je dioničko društvo u kojem je C.I.O.S. GRUPA d.o.o. većinski vlasnik (53,14%). Jedno je od najstarijih društava u sektoru gospodarenja otpadom u RH, osnovano 1948. Pruža širok spektar usluga u gospodarenju otpadom jedinicama lokalne samouprave, građanstvu i gospodarskim subjektima, a raspolaže i s postrojenjima za gospodarenje papirnom, metalnom i plastičnom ambalažom u funkciji centra za gospodarenje otpadom, sukladno ugovorima sklopljenim sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U reciklažnim centrima u Rijeci, Kukuljanovu, Puli, Ogulinu i Otočcu, METIS raspolaže značajnim kapacitetima za odvojeno sakupljanje, razvrstavanje otpada, izdvajanje sekundarnih sirovina i materijalnu oporabu otpada. Nakon obrade, sirovine su spremne za povratak na tržište u proizvodnju novih proizvoda.

METIS građanstvu pruža usluge otkupa otpada, besplatnog odvoza otpadnog jestivog ulja, kao i odvoz električnog i elektroničkog otpada te auto-olupina. Za gospodarske subjekte, kao i za komunalna društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, sakuplja i obrađuje otpad te obavlja predmetne usluge i na lokacijama ugovornih partnera. METIS dodatno pruža uslugu tehnoloških čišćenja, sakuplja i obrađuje materijale za otpis, arhive, pruža uslugu pranja onečišćene ambalaže, a sporedna djelatnost je trgovina radnom zaštitnom opremom, odjećom i obućom.

METIS djeluje u 4 županije (Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj i Ličko-senjskoj).