Uz podršku C.I.O.S. grupacije čistila se Plitvička jezera

Iz jezera je izvađeno ukupno oko 150 kilograma raznovrsnog otpada, od čega ponajviše boca, bačva, limenih kanti (uglavnom od ulja i lakova), 3 automobilske gume te odjeće za kupanje. Iako je nulta tolerancija prema odlaganju otpada u prirodi i nacionalnim parkovima, prikupljena količina na tolikom prostoru ukazuje na čistoću Nacionalnog parka Plitvička jezera.
Tijekom same akcije, u jezeru Kozjak fotogrametrijom snimana su dva izdanka sedre na dubini od 15 metara pri čemu se određivala točna lokacija kako bi se moglo utvrditi gdje se točno prostire i u kakvoj je vezi s izdancima sedre na kopnu. U jednodnevnoj akciji čišćeno je Prošćansko jezero, Matica i jezero Kozjak. Istovremeno, još jedan tim fotografa ronio je na drugoj lokaciji jezera snimajući podvodno okružje, floru i faunu, sve u svrhu buduće javne promidžbe NP Plitvička jezera.
U subotnjem izdanju ove ekološke akciji sudjelovalo je dvadeset članova iz Ronilačkih klubova „Roniti se mora“ Zagreb i Šibenik, a 15 ih je zaronilo u jezera.
„Imali smo iznimnu čast roniti u ovom prekrasnom i čistom Nacionalnom parku. S obzirom na višednevne padaline, u plićim dijelovima uz obalu bila je slabija vidljivost, no potopljena stabla i sedrene barijere u mliječnom jezeru dali su mistični efekt i dojam magične šume.“ – jednoglasni je zaključak svih koji su u sklopu jučerašnje akcije ronili.
Inače, ove je godine održano rekordnih pet ekoloških akcija Think Green u kojima je prikupljeno više od 33 tone otpada!

Više članaka

Aktualnosti

O tzv. aferama: Istraga obustavljena

Nastavno na ranije, ali i aktualne medijske objave koje se odnose na tijek pravosudnih predmeta povezanih s vlasnikom i predsjednikom Nadzornog odbora C.I.O.S. Grupe g.